PGE Toruń Partnerem TSW2018!

Do grona Partnerów biegu finałowego Toruńskich Sztafet Wolności 2018 dołączyło PGE Toruń.

PGE Toruń jest producentem ciepła i energii elektrycznej w niskoemisyjnej instalacji kogeneracyjnej, opartej na gazie. Dzięki stosowanej technologii spełnia przyszłe restrykcyjne normy środowiskowe, co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu, korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków. Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej (ponad 250 km) i dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajając ok. 60% potrzeb cieplnych Torunia.

PGE Toruń to spółka społecznie odpowiedzialna, angażująca się w projekty na rzecz mieszkańców i wspierająca  inicjatywy lokalne z obszaru kultury, sportu oraz środowiska naturalnego, w tym wpływające na  ograniczanie niskiej emisji i poprawę stanu powietrza w Mieście.

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła, wspiera lokalne projekty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – jednym z nich jest finałowy bieg Toruńskich Sztafet Wolności – Bieg z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości organizowany przez Stowarzyszenie Run To Run i Miasto Toruń.