Odbiór pakietów i medali II edycji

Zgodnie z wcześniejszymi naszymi deklaracjami informujemy, że ze względu na zmianę terminu II edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 osoby, które nie mogły wziąć udziału w Biegu Nocnym Pod Patronatem Bella  Skyway Festiwal 2019 w dniu 17 sierpnia 2019 r., a opłaciły pakiet startowy przed publikacją komunikatu o zaminie daty imprezy z zamiarem uzbierania kompletu medali, mogą odebrać pakiet i medal po imprezie. Co należy zrobić, aby odebrać pakiet i medal? Wysłać do dnia 6 września 2019 r. na adres e-mail: biegiwolnosci@run-torun.pl następującej wiadomości:

 • Tytuł: Medal II edycja TBW2019/20
 • Treść:
  • imię i nazwisko
  • rok urodzenia
  • miejscowość zamieszkania
  • pakiet prosty/pełen (z czapeczką)
  • czy jest możliwy odbiór osobisty pakietu i medalu w Toruniu w wyznaczonym miejscu (Tak/Nie – wskazać odpowiednio)
 • Do e-maila należy załączyć zdjęcie lub inny dokument potwierdzający pokonanie w biegu lub marszobiegu dowolnej trasy o długości nie krótszej niż 5 km.

Po weryfikacji danych w terminie do 10. dni roboczych od otrzymania wiadomości przesłana będzie szczegółowa informacja, gdzie i kiedy będzie można otrzymać pakiet startowy i medal.