Medal III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20

Inspiracją medalu III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 jest wizerunek Stefana Łaszewskiego, czyli pierwszego wojewody pomorskiego II RP. Stefan Łaszewski był prawnikiem, sędzią, a przede wszystkim patriotą i działaczem niepodległościowym. Od dziecka związany był z Pomorzem, ponieważ urodził się w podtoruńskim Brąchnówku, w rodzinie ziemiańskiej. Z tymi terenami wiązała się też jego ścieżka edukacji, ponieważ uczęszczał do Collegium Marianum w Pelplinie i do gimnazjum w Chełmnie. Później studiował prawo we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku, aby uzyskać doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego. Po powrocie do Polski działał w wielu polskich towarzystwach oraz organizacjach. Stefan Łaszewski stał się znany z bycia obrońcą polskich działaczy narodowych związanych z Towarzystwem Naukowym w Toruniu oraz „Gazety Grudziądzkiej”. Był też posłem do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej dzięki czemu miał możliwość z sukcesami działać na rzecz Polaków zamieszkujących ziemie pruskie.

Dlaczego wizerunek Stefana Łaszewskiego na medalu III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20? Otóż Stefan Łaszewski w momencie wyzwolenia Torunia 18 stycznia 1920 roku został oficjalnie pierwszym wojewodą pomorskim II RP,  a w Toruniu zorganizował Pomorski Urząd Wojewódzki budując tym samym podstawy polskiej administracji na Pomorzu. Ponadto Łaszewski swoją patriotyczną działalnością przyczynił się do zachowania polskości na terenach pruskich oraz dołożył wszelkich starań, aby ułatwić Polsce odzyskanie Niepodległości. Dlatego też z szacunku dla osiągnięć Stefana Łaszewskiego chcemy uwiecznić jego wizerunek na medalu III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20. Jako, że III edycja odbędzie się 2 dni przed 101 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, na lewej klapie marynarki, czyli tuż nad sercem Stefana Łaszewskiego widnieje biało-czerwona flaga.

 

 Medal III edycji Toruńskich Biegów Wolności wraz z poprzednimi medalami