PGE Toruń ponownie wspiera Toruńskie Biegi Wolności!

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła, jest producentem ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni kogeneracyjnej, opartej na gazie. Dzięki stosowanej technologii spełnia przyszłe restrykcyjne normy środowiskowe, co wpływa pozytywnie na jakość powietrza w Toruniu, zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków.  Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej (ponad 250 km) i dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajając ok. 60% potrzeb cieplnych Torunia.

PGE Toruń angażuje się w projekty na rzecz mieszkańców i wspiera  inicjatywy lokalne z obszaru kultury, sportu i środowiska naturalnego, w tym wpływające na ograniczanie niskiej emisji i poprawę stanu powietrza w Mieście. Toruńska spółka corocznie wspiera lokalne wydarzenia upamiętniające rocznice odzyskania niepodległości  – jednym z nich jest Bieg Niepodległościowy organizowany przez Stowarzyszenie Run To Run i Miasto Toruń, w ramach Toruńskich Biegów Wolności 2019/2020.