Prezentujemy statuetkę finału Toruńskich Biegów Wolności 2019/20!

Z radością przedstawiamy Wam statuetkę finałową Toruńskich Biegów Wolności 2019/20, którą otrzymają biegacze za 1,2 oraz 3 miejsce w klasyfikacji łącznej wszystkich czterech biegów. Statuetka jest wyjątkowa, ponieważ ukazana jest na niej pierwsza strona Gazety Toruńskiej wydanej 18 stycznia 1920 roku i ogłaszającej wyzwolenie Torunia. W ten sposób zdobyta statuetka ma przypominać o tym ważnym w dziejach Torunia wydarzeniu, jakim był powrót miasta do Polski.

Przypomnijmy, że ideą Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 jest uczczenie 100. rocznicy wyzwolenia Torunia oraz zachowanie pamięci o bohaterach, którzy zaangażowali się w wyzwalanie grodu Kopernika. Warto znać historię Torunia, która łączy się z historią naszej Ojczyzny, ponieważ „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

Toruń nie zostałby wyzwolony, gdyby nie I wojna światowa i odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Mimo zakończenia wojny, Toruń nadal znajdował się pod zaborem pruskim, a w mieście stacjonowały wojska niemieckie. Dopiero podpisanie 28 czerwca 1919 roku traktatu wersalskiego spowodowało, że Polska odzyskała tereny zabrane jej przez Prusy w I i II rozbiorze. Dlatego 19 października 1919 roku, w celu pokojowego i planowego przejęcia Pomorza Wschodniego, utworzony został Front Pomorski. Był to związek operacyjny Wojska Polskiego, którym dowodził gen. Józef Haller. Przejmowanie ziem pomorskich zaczęło się od przejęcia Torunia 18 stycznia 1920 roku, kiedy to do miasta wkroczyły jednostki wojska polskiego. Do grodu Kopernika jako pierwsza wkroczyła 16 Pomorska Dywizja Piechoty, dowodzona przez płk. Stanisława Skrzyńskiego. Na placu przed Dworcem Miejskim, dzisiaj znanym jako plac 18 stycznia, wojsko polskie zostało przywitane przez prezesa Polskiej Rady Ludowej i komisarycznego prezydenta Torunia dr Ottona Steiborna. Tego samego dnia wojska niemieckie opuściły Toruń. Wyzwolone miasto zostało stolicą województwa pomorskiego, dlatego dwa dni później do grodu Kopernika przybył pierwszy wojewoda pomorski II RP – Stefan Łaszewski. Na siedzibę pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wybrano budynek dzisiejszego Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 21 stycznia 1920 roku do Torunia dotarł dowódca Frontu Pomorskiego gen. Józef Haller, który wygłosił dla zgromadzonej ludności przemówienie z balkonu Ratusza Staromiejskiego. Rozpoczęte od Torunia przejmowanie poszczególnych miejscowości trwało do 11 lutego 1920 roku, kiedy to ostatni żołnierze niemieccy opuścili Gdańsk. Wyzwalanie Pomorza uczczono 10 lutego 1920 roku w Pucku, gdzie gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.