Akredytacje

W celu uzyskania akredytacji prasowej należy napisać e-maila na adres: sztafety@run-torun.pl do 6 stycznia 2018 r. Przedstawiciele mediów będą proszeni o odbiór akredytacji w Biurze Zawodów w oznaczonym stanowisku.