Akredytacje

W celu uzyskania akredytacji prasowej należy napisać e-maila na adres: sztafety@run-torun.pl do 13 marca 2019 r. Przedstawiciele mediów będą proszeni o odbiór akredytacji w Biurze Zawodów w oznaczonym stanowisku.