Idea biegu

18.01.2020r. – 100. rocznica wyzwolenia Torunia 

Wielkimi krokami zbliża się 100. rocznica wyzwolenia Torunia spod zaboru pruskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Run To Run oraz Miasto Toruń podjęło się organizacji wydarzenia, które uczci tą okrągłą rocznicę oraz zachowa pamięć o bohaterach, którzy zaangażowali się w wyzwalanie grodu Kopernika.

Prawie 100 lat temu…

Toruń nie zostałby wyzwolony, gdyby nie I wojna światowa i odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Mimo zakończenia wojny, Toruń nadal znajdował się pod zaborem pruskim, a w mieście stacjonowały wojska niemieckie. Dopiero podpisanie 28 czerwca 1919 roku traktatu wersalskiego spowodowało, że Polska odzyskała tereny zabrane jej przez Prusy w I i II rozbiorze. Dlatego 19 października 1919 roku, w celu pokojowego i planowego przejęcia Pomorza Wschodniego, utworzony został Front Pomorski. Był to związek operacyjny Wojska Polskiego, którym dowodził gen. Józef Haller. Przejmowanie ziem pomorskich zaczęło się od przejęcia Torunia 18 stycznia 1920 roku, kiedy to do miasta wkroczyły jednostki wojska polskiego. Do grodu Kopernika jako pierwsza wkroczyła 16 Pomorska Dywizja Piechoty, dowodzona przez płk. Stanisława Skrzyńskiego. Na placu przed Dworcem Miejskim, dzisiaj znanym jako plac 18 stycznia, wojsko polskie zostało przywitane przez prezesa Polskiej Rady Ludowej i komisarycznego prezydenta Torunia dr Ottona Steiborna. Tego samego dnia wojska niemieckie opuściły Toruń. Wyzwolone miasto zostało stolicą województwa pomorskiego, dlatego dwa dni później do grodu Kopernika przybył pierwszy wojewoda pomorski II RP – Stefan Łaszewski. Na siedzibę  pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wybrano budynek dzisiejszego Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 21 stycznia 1920 roku do Torunia dotarł dowódca Frontu Pomorskiego gen. Józef Haller, który wygłosił dla zgromadzonej ludności przemówienie z balkonu Ratusza Staromiejskiego. Rozpoczęte od Torunia przejmowanie poszczególnych miejscowości trwało do 11 lutego 1920 roku, kiedy to ostatni żołnierze niemieccy opuścili Gdańsk. Wyzwalanie Pomorza uczczono 10 lutego 1920 roku w Pucku, gdzie gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Idea biegu drużynowego

Przed laty nasi przodkowie zaangażowaniem i walką doprowadzili do wyzwolenia Torunia i Pomorza, dlatego w setną rocznicę chcemy nawiązać do ich działań. Stąd bieg drużynowy.  Do sukcesu jakim jest zwycięstwo ma doprowadzić wspólna walka całej drużyny, a nie tylko jednego zawodnika. Wynik każdego zawodnika będzie częścią składową wyniku drużyny.

Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego!