Medal

Każdy uczestnik Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 po każdej edycji otrzyma pamiątkowy medal, którego całość będzie składać się na panoramę miasta Torunia. Szarfy poszczególnych medali będą w kolorze biało-niebieskim, zgodnym z flagą miasta.

Inspiracja medalu I edycji:

Obraz Wojciecha Kossaka „Zaślubiny Polski z morzem” (1931r.) –na obrazie gen. Józef Haller przedstawiony został na koniu nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Generał Józef Haller – wybitny dowódca,  m.in. generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich, komendant Legionów, dowódca Błękitnej Armii. Polacy znają dobrze tego wybitnego generała i wiedzą ile zrobił dla wolności naszej Ojczyzny. Generał Haller zapisał się także na kartach historii Torunia i przyczynił się do wyzwolenia tego miasta w 1920 roku.  Wszystko zaczęło się od objęcia przez gen. Józefa Hallera dowództwa nad Frontem Pomorskim, czyli związkiem operacyjnym Wojska Polskiego utworzonym w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęto 18 stycznia 1920 roku  od przejęcia Torunia. Wtedy to wojska niemieckie opuściły gród Kopernika. Generał Józef Haller przybył do Torunia 21 stycznia 1920 roku i wygłosił przemówienie z balkonu Ratusza Staromiejskiego. Przejmowanie Pomorza zakończyło się 10 lutego 1920 roku w Pucku, gdzie gen. Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Podczas I edycji „Toruńskich Biegów Wolności 2019/20” (tj. 16 marca 2019 r.) każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, przedstawiający gen. Józefa Hallera na koniu. Dlaczego akurat generał Haller? Otóż ten wybitny polski dowódca przyczynił się do wyzwolenia Torunia w styczniu 1920 roku. Medal z pierwszego biegu będzie także wyjątkowy ze względu na to, że w połączeniu z pozostałymi, które będzie można zdobyć podczas kolejnych edycji „Toruńskich Biegów Wolności 2019/20”, stworzy spójną całość. Po złożeniu wszystkich czterech medali w ich tle ukaże się zarys panoramy toruńskiej. Ponadto medale zdobywane od pierwszej do ostatniej edycji wyjątkowo układać się będą od prawej do lewej strony. Dlaczego w taki sposób? Otóż wyzwalanie Torunia spod zaboru pruskiego w styczniu 1920 roku zaczęto od jego wschodniej części (czyli prawej strony patrząc na miasto zza Wisły). 

Dodatkowe elementy ubarwiające toruńską panoramę, które będą uwiecznione na pozostałych medalach, będą odkrywane przed poszczególnymi edycjami. Przed biegiem finałowym będzie można dokupić podstawkę umożliwiającą ustawienie medali w jedną całość. Szczegółowe informacje na ten temat wkrótce.