Medal

Każdy uczestnik Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 po każdej edycji otrzyma pamiątkowy medal, którego szarfa będzie w kolorze flagi miasta Torunia.

Inspiracja medalu I edycji:

Obraz Wojciecha Kossaka „Zaślubiny Polski z morzem” (1931r.) –na obrazie gen. Józef Haller przedstawiony został na koniu nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Generał Józef Haller – wybitny dowódca,  m.in. generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich, komendant Legionów, dowódca Błękitnej Armii. Polacy znają dobrze tego wybitnego generała i wiedzą ile zrobił dla wolności naszej Ojczyzny. Generał Haller zapisał się także na kartach historii Torunia i przyczynił się do wyzwolenia tego miasta w 1920 roku.  Wszystko zaczęło się od objęcia przez gen. Józefa Hallera dowództwa nad Frontem Pomorskim, czyli związkiem operacyjnym Wojska Polskiego utworzonym w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęto 18 stycznia 1920 roku  od przejęcia Torunia. Wtedy to wojska niemieckie opuściły gród Kopernika. Generał Józef Haller przybył do Torunia 21 stycznia 1920 roku i wygłosił przemówienie z balkonu Ratusza Staromiejskiego. Przejmowanie Pomorza zakończyło się 10 lutego 1920 roku w Pucku, gdzie gen. Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Inspiracja do medali edycji II-IV wkrótce!