Medal

Każdy uczestnik Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 po każdej edycji otrzyma pamiątkowy medal, którego całość będzie składać się na panoramę miasta Torunia. Szarfy poszczególnych medali będą w kolorze biało-niebieskim, zgodnym z flagą miasta.

Inspiracja medalu I edycji:

Obraz Wojciecha Kossaka „Zaślubiny Polski z morzem” (1931r.) –na obrazie gen. Józef Haller przedstawiony został na koniu nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Generał Józef Haller – wybitny dowódca,  m.in. generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich, komendant Legionów, dowódca Błękitnej Armii. Polacy znają dobrze tego wybitnego generała i wiedzą ile zrobił dla wolności naszej Ojczyzny. Generał Haller zapisał się także na kartach historii Torunia i przyczynił się do wyzwolenia tego miasta w 1920 roku.  Wszystko zaczęło się od objęcia przez gen. Józefa Hallera dowództwa nad Frontem Pomorskim, czyli związkiem operacyjnym Wojska Polskiego utworzonym w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęto 18 stycznia 1920 roku  od przejęcia Torunia. Wtedy to wojska niemieckie opuściły gród Kopernika. Generał Józef Haller przybył do Torunia 21 stycznia 1920 roku i wygłosił przemówienie z balkonu Ratusza Staromiejskiego. Przejmowanie Pomorza zakończyło się 10 lutego 1920 roku w Pucku, gdzie gen. Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Podczas I edycji „Toruńskich Biegów Wolności 2019/20” (tj. 16 marca 2019 r.) każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, przedstawiający gen. Józefa Hallera na koniu. Dlaczego akurat generał Haller? Otóż ten wybitny polski dowódca przyczynił się do wyzwolenia Torunia w styczniu 1920 roku. Medal z pierwszego biegu będzie także wyjątkowy ze względu na to, że w połączeniu z pozostałymi, które będzie można zdobyć podczas kolejnych edycji „Toruńskich Biegów Wolności 2019/20”, stworzy spójną całość. Po złożeniu wszystkich czterech medali w ich tle ukaże się zarys panoramy toruńskiej. Ponadto medale zdobywane od pierwszej do ostatniej edycji wyjątkowo układać się będą od prawej do lewej strony. Dlaczego w taki sposób? Otóż wyzwalanie Torunia spod zaboru pruskiego w styczniu 1920 roku zaczęto od jego wschodniej części (czyli prawej strony patrząc na miasto zza Wisły).

 

Inspiracja medalu II edycji:

Inspiracją medalu II edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 jest pamiątkowa odznaka Frontu Pomorskiego. Odznaka przedstawia orła trzymającego w szponach tarczę, na której znajduje się Gryf Pomorski. Został on przedstawiony na tle morza z płynącym żaglowcem. Nad orłem umieszczono datę 1920, natomiast na tarczy widnieje data 19. I. (19 stycznia) oraz 10. II (10 luty). Dlaczego odznaka pamiątkowa Frontu Pomorskiego na medalu Toruńskich Biegów Wolności 2019/20? Otóż Front Pomorski był związkiem operacyjnym Wojska Polskiego, utworzonym 19 października 1919 roku w celu odzyskania przez Polskę Pomorza Wschodniego. Dowodził nim gen. Józef Haller, którego zaś wizerunek widnieje na medalu I edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20. To właśnie żołnierze Frontu Pomorskiego 18 stycznia 1920 roku wyzwolili Toruń spod władzy niemieckiej. Poprzez uwiecznienie odznaki pamiątkowej tego związku operacyjnego pragniemy uczcić pamięć żołnierzy, którzy przyczynili się do odzyskania przez gród Kopernika niepodległości.

Medal jest pokryty warstwą fluorescencyjną. Skierowany w stronę strumieni świetlnym świeci.

 

Inspiracja medalu III edycji:

Inspiracją medalu III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 jest wizerunek Stefana Łaszewskiego, czyli pierwszego wojewody pomorskiego II RP. Stefan Łaszewski był prawnikiem, sędzią, a przede wszystkim patriotą          i działaczem niepodległościowym. Od dziecka związany był z Pomorzem, ponieważ urodził się w podtoruńskim Brąchnówku, w rodzinie ziemiańskiej. Z tymi terenami wiązała się też jego ścieżka edukacji, ponieważ uczęszczał      do Collegium Marianum w Pelplinie i do gimnazjum w Chełmnie. Później studiował prawo we Wrocławiu, Berlinie      i Lipsku, aby uzyskać doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego. Po powrocie do Polski działał w wielu polskich towarzystwach oraz organizacjach. Stefan Łaszewski stał się znany z bycia obrońcą polskich działaczy narodowych związanych z Towarzystwem Naukowym w Toruniu oraz „Gazety Grudziądzkiej”. Był też posłem do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej dzięki czemu miał możliwość z sukcesami działać na rzecz Polaków zamieszkujących ziemie pruskie. Dlaczego wizerunek Stefana Łaszewskiego umieszczono na medalu III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20? Otóż Stefan Łaszewski w momencie wyzwolenia Torunia 18 stycznia 1920 roku został oficjalnie pierwszym wojewodą pomorskim II RP, a w Toruniu zorganizował Pomorski Urząd Wojewódzki budując tym samym podstawy polskiej administracji na Pomorzu. Ponadto Łaszewski swoją patriotyczną działalnością przyczynił się do zachowania polskości na terenach pruskich oraz dołożył wszelkich starań, aby ułatwić Polsce odzyskanie Niepodległości.     Dlatego też z szacunku dla osiągnięć Stefana Łaszewskiego chcemy uwiecznić jego wizerunek na medalu III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20, która odbędzie się 2 dni przed 101 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Medal III edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 wraz z medalami z I i II edycji będzie prezentował się następująco:

 

 

Inspiracja medalu IV edycji:

Inspiracją medalu IV (finałowej) edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20 jest most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego.
Dlaczego fragment mostu zostanie przedstawiony na medalu? Otóż dokładnie przez ten most, pociągami pancernymi „Boruta” i „Wilk” przejeżdżali żołnierze Dywizji Pomorskiej oraz Drugiej Dywizji Strzelców wyzwalający Toruń. Po przejechaniu przez most, żołnierze zatrzymywali się na dworcu Toruń Miasto, gdzie witał ich komisaryczny burmistrz Torunia – Otton Steinborn. Dzisiaj plac przed dworcem Toruń Miasto nosi nazwę placu 18 stycznia właśnie od tego ważnego dla miasta i kraju wydarzenia. Na tym placu 3 dni później witano dowódcę wyzwalającego Toruń Frontu Pomorskiego – gen. Józefa Hallera.
W 1920 roku most im. Ernesta Malinowskiego był jedynym w Toruniu, odbywał się więc po nim ruch kolejowy, kołowy oraz pieszy. Most ten powstawał w latach 1870-1873 i do 1934 roku, kiedy to otwarto most im. Józefa Piłsudskiego, był jedynym połączeniem między lewym a prawym brzegiem Wisły w Toruniu. Obowiązującą nazwę most zyskał 27 maja 1999 roku. Obecnie odbywa się po nim tylko ruch kolejowy.
Most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego w Toruniu jest więc niezwykle ważnym obiektem w historii miasta, ponieważ to nim 18 stycznia 1918 roku do Torunia zmierzała WOLNOŚĆ.

 

Medale wszystkich edycji Toruńskich Biegów Wolności 2019/20:

 Przed biegiem finałowym będzie można dokupić podstawkę umożliwiającą ustawienie medali w jedną całość. Szczegółowe informacje na ten temat wkrótce.