Regulamin

Regulamin klasyfikacji drużynowej

w ramach imprezy „Toruńskie Biegi Wolności 2019/20”

 1. Drużyna składa się z 4-6 osób. W zależności od składu osobowego, drużyny będą klasyfikowane w jednej z trzech kategorii wymienionych w punkcie 4. 
 2. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin biegu  „Toruńskie Sztafety Wolności 2019/20”.
 3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 4. W imprezie „Toruńskie Biegi Wolności 2019/20” podczas każdej edycji (I-IV) będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  • najszybsza drużyna męska (miejsca 1-3 puchary);
  • najszybsza drużyna damska (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza drużyna mieszana (tj. drużyna składająca się z co najmniej jednej kobiety w przypadku sztafety w przewadze męskiej lub jednego mężczyzny w przypadku sztafety w przewadze kobiecej) (miejsca 1-3 puchary).
 5. Za wynik końcowy zespołu uznaje się sumę czterech najlepszych czasów osiągniętych przez jego zawodników (w przypadku zespołu mieszanego w przewadze męskiej do wyniku końcowego brany jest pod uwagę czas osiągnięty przez co najmniej jedną kobietę lub jednego mężczyznę w przypadku drużyny w przewadze kobiecej).
 6. W każdej edycji oraz w klasyfikacji finałowej wygrywa drużyna, której średnia czterech osiągniętych czasów jest najniższa. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę oraz gdy w przypadku zespołu mieszanego w przewadze męskiej bieg ukończy mniej niż jedna kobieta lub jeden mężczyzna w przypadku drużyny w przewadze kobiecej, zespół nie będzie klasyfikowany.
 7. Poszczególne osoby składające się na drużynę zgłaszają się indywidualnie poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ i zaznaczają w nim udział w klasyfikacji drużynowej.
 8. Klasyfikacje wymienione w pkt. 1 będą prowadzone wyłącznie, gdy co najmniej trzy drużyny z danej kategorii ukończą bieg.
 9. Warunkiem sklasyfikowania w całym cyklu biegów jest ukończenie minimum 3-ech biegów, w tym biegu finałowego, przez drużynę. UWAGA! Skład osobowy drużyny w poszczególnych biegach może się zmieniać, przy założeniu, że co najmniej dwóch zawodników drużyny ukończy wszystkie biegi brane pod uwagę w klasyfikacji całego cyklu. W klasyfikacji całego cyklu liczona jest suma 2 najlepszych czasów drużyny uzyskanych w biegach od I do III i czasu biegu finałowego. W przypadku nie ukończenia biegu finałowego, przy ukończeniu co najmniej 2 innych biegów zaliczonych do cyklu, nie uznaje się, że drużyna ukończyła cykl i nie przysługuje jej prawo do nagród w klasyfikacji cyklu.
 10. Po biegu finałowym, tj. 18.01.2020 roku, nastąpi podsumowanie uzyskanych wyników drużyn ze wszystkich edycji  (tj. uśrednienie czasów) i przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
  • najszybsza drużyna męska ze wszystkich edycji (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza drużyna damska ze wszystkich edycji (miejsca 1-3 puchary)
  • najszybsza drużyna mieszana ze wszystkich edycji (tj. drużyna składająca się z co najmniej jednej kobiety w przypadku sztafety w przewadze męskiej lub jednego mężczyzny w przypadku sztafety w przewadze kobiecej) (miejsca 1-3 puchary)
 11. W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny i zmieszczenie się w limicie czasu podczas każdej edycji biegu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 

 

Ze sportowym zaproszeniem

Organizator